Medio 2022 heeft onze secretaris Ralph Fischer wegens drukke werkzaamheden tot zijn spijt zijn functie moeten neergeleggen. Wij zullen zijn redactionele vaardigheden missen, maar hebben met Drs. René Cuperus (1960) een enthousiaste opvolger. René is columnist en verbonden aan internationaal instituut Clingendael, tevens is hij gastonderzoeker bij het Duitsland instituut in Amsterdam. Hij was verbonden aan het Wiardi Beckman Stichting en was bestuurslid van de Stichting Kamp Amersfoort. Recent verscheen van zijn hand “Atlas van Afgehaakt Nederland”