Stichting | Contact | Donaties

Stichting Schuilplaatsverleners Amersfoort

mr. J.W.M. (Jos) Pothof – voorzitter/secretaris
drs. R.H. (René) Cuperus – 2e secretaris
ing. F.J. (Dick) Haver Droeze BNT- penningmeester

IBAN: NL 46 ABNA 0536 565 805

Donaties

Met het maken en onderhouden van de website en de gratis Wandelapp, alsmede het maken en het binnenkort plaatsen van de infoborden in de openbare ruimte, zijn serieuze kosten verbonden.

Dankzij vele kleine en grote donaties (o.a. Prins Bernard Cultuurfonds en gemeente Amersfoort) is het gelukt deze voorzieningen te realiseren. Graag houden we een en ander actueel om de boodschap van belangeloze hulp aan onze naasten als dat nodig is hoog te houden en uit te dragen.

Uw bijdragen zijn daarom van harte welkom, waarvoor bij voorbaat hartelijk dank

Documenten: