Stichting Schuilplaatsverleners

ANBI informatie

Naam: Stichting Schuilplaatsverleners Opgericht: 05-11-2012 te Amersfoort
Adres: Koningin Sophialaan 12, 3818 HS Amersfoort
Website: www.schuilplaatsverleners.nl

Kamer van Koophandel : Gooi-, Eem- & Flevoland, Almere, inschrijfnr. 56401213

Bestuur:

  • mr. J.W.M. (Jos) Pothof – voorzitter/secretaris
  • drs P.M (Ralf) Fischer – 2e secretaris
  • ing. F.J. (Dick) Haver Droeze BNT- penningmeester

Doel: het realiseren van een monument als eerbetoon voor hen die gedurende de Nazibezetting van de WO II, Nederlandse en geallieerde personen, die met de dood of gevangenschap werden bedreigd, onbaatzuchtig schuilplaats verleenden.

Activiteiten: -fondsenwerving t.b.v. oprichting van monument ‘De Schuilplaatsverleners’ op terrein van Nat. Monument Kamp Amersfoort. -zorgdragen voor een blijvende overdracht en educatie door de wijze van aandacht en uitstraling voor komende generaties.

Winstoogmerk: de stichting beoogt niet het maken van winst.

Beloning: -leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. -zij hebben het recht op vergoeding van de door hen in de beoefening van hun functie gemaakte kosten. Jaarrekening: de eerste jaarrekening van de stichting betreft de periode 05-11-2012 tm 31 dec. 2013.

Fiscaalnummer: RSIN nr 8521.07.900